Visie

Alles in en om ons heen is energie. Wij als mens zijn onlosmakelijk als deel verbonden met het geheel, de kosmos, de natuur, alle levensvormen en hier is een continue wisselwerking van energiestromen. Op energieniveau hebben alle levensvormen een universeel grondpatroon. Wat ogenschijnlijk anders is, is op een dieper niveau hetzelfde.

Een onbalans, probleem, klacht, uitdaging, crisis ontstaat wanneer het natuurlijk evenwicht verstoord raakt. Balans wordt hersteld als blokkades opgeheven zijn, energie vrij kan stromen en verbinding maakt, harmonisch kan resoneren. Niemand kan wezenlijk iets in jou oplossen, je moet en kán het zelf doen. Afstemming en communicatie tussen lichaam en ziel is wat hier voor nodig is. Uiteraard kunnen anderen je wel helpen tot inzichten te komen, support te bieden of een zetje in de juiste richting te geven.

Ons lichaam heeft de ingeboren wijsheid om onze instructies en intenties te volgen. Vanuit het hoger perspectief van je ziel is alles al heel en in orde. Als we ons openen voor de mogelijkheden van de werking van het universum en ons verbinden met de ruimte van heelheid ervaren we zowel onvoorwaardelijke en alles overstijgende liefde, als het creëren van materiële werkelijkheid met ons bewustzijn.

Wanneer wij als mens dit inzien en met ons hart dit voelen zijn we in staat om alle gewenste veranderingen tot stand te brengen, voor onszelf op fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, energetisch, materieel en financieel gebied als ook voor onze aarde.

Missie

Zowel het evenwicht herstellend vermogen van de natuur als dat van ons lichaam is onvoorstelbaar groot. Ongemerkt is het regeneratieproces continu gaande. Bij een langdurige onbalans en chronische uitputting door op dezelfde voet door te gaan terwijl je eigenlijk weet en voelt dat je een andere weg moet inslaan, wordt de uitdaging voor ons lichaam groter om vanzelf te herstellen.

Ikzelf heb op mijn levensreis vele lichtbakens genegeerd of niet gezien en zo kansen om in spiegels te kijken, even stil te staan, te voelen, naar mijn hart te luisteren, de fluisteringen van mijn ziel te horen, inzichten te ontvangen, veranderingen teweeg te brengen, (onbewust) voorbij laten gaan. Na een heftige burn-out als wake up call heb ik mijn weg vervolgd. Inmiddels heb ik vele Hartverlichters en andere lichtbakens gezien, van geleerd en in mijn hart gesloten. Nu weet ik dat alles op het juiste moment komt en mijn levenslessen nodig waren om me te helpen herinneren dat ik in wezen Licht bén.

De bewustwording en gewaarwording van energetische processen die voor fysieke, mentale, emotionele en spirituele veranderingen in en om mij heen zorgden, vormen de basis van waaruit ik verder reis, licht, veerkrachtig en vervuld!

Mijn missie voor jou en de aarde is dat vele lichtbakens gezien, gehoord en gedeeld worden zodat ieders eigen te bewandelen pad van groei in bewustzijn en toenemend licht helder wordt. Hierdoor is mogelijk dat elk van ons uiteindelijk met hart en ziel liefde, innerlijke vrede en kracht, optimale gezondheid en vrijheid ervaart en zelf straalt als lichtbaken, als Hartverlichting!